Covid-19

Spread the love

Kulturskolen følger helsemyndighetenes anbefalinger og smittevernveileder for kulturskolene. De fleste forhåndsregler er allerede godt innarbeidet i grunnskolen, så i korte trekk er det disse særtiltakene som gjelder i kulturskolen:

  • Elevene hentes i klasserom, og lærer åpner dører.
  • Håndvask før og etter kulturskoletime.
  • Samspill begrenses til elever i samme kohort.
  • Instrumenter desinfiseres mellom hvert elevbytte.

Ta gjerne kontakt om det er noe du er usikker eller utrygg på.