Messingblås

Spread the love

Messingblås omfatter instrumentene trompet, horn, tuba og trombone. Hvilket instrument som passer best for deg, er litt avhengig av fysiske forutsetninger. Siden messingblåserne er nært beslektet, vil det noen ganger kunne være hensiktsmessig å bytte instrument underveis.

Opplæringa omfatter et bredt spekter knyttet til instrumentet, og vi jobber innen flere sjangre. I starten vil det være mest fokus på tekniske ferdigheter på instrumentet, og vi bruker mye hermeleker og gehørtrening. Etter hvert lærer eleven også å spille selvstendig etter noter, og vi bruker ofte CD med playback for å gjøre hjemmeøvinga mer spennende. Undervisninga kan foregå i grupper eller individuelt.

Grunnleggende ferdigheter på messingblås gir mulighet til opptak i musikkorps, som er en sosial måte å finspisse ferdigheter på instrumentet og notelesing.

Kulturskolen har et begrenset antall instrumenter til utlån, og eleven får også noter og forbruksmateriell som en del av opplæringsplanen.

cor tpt frh hrn eup trb

 

Tilbudet finnes per idag på Sand, Storsteinnes og Hamnvåg.