Priser 2021/22

Barn (Født 2003 eller senere):
Høst: 1 060,-
Vår: 1 315,-

Voksne (Født før 2003):
Høst: 1 330,-
Vår: 1 645,-

Barnekor, band og dans:
Høst: 900,-
Vår: 1 100,-

Søskenmoderasjon er 40 %

Kontingenten faktureres etterskuddsvis