Priser 2022/23

Barn (Født 2005 eller senere):
Høst: 1 100,-
Vår: 1 370,-

Voksne (Født før 2005):
Høst: 1 385,-
Vår: 1 710,-

Barnekor, band og dans:
Høst: 900,-
Vår: 1 100,-

Søskenmoderasjon er 40 %

Kontingenten faktureres etterskuddsvis