Priser 2020/21

Barn (Født 2002 eller senere):
Høst: 1 150,-
Vår: 1 380,-

Voksne (Født før 2002):
Høst: 1 450,-
Vår: 1 750,-

Barnekor, band og dans:
Høst: 900,-
Vår: 1 100,-

Søskenmoderasjon er 40 %

Kontingenten faktureres etterskuddsvis