Vår- og høstkonserter

Hvert år arrangerer Kulturskolen en høst- og vårkonsert, vanligvis i november og mai/juni. Hovedkonsertene er i amfiet på Storsteinnes skole, men det blir også avholdt liknende konserter på andre skoler. I tillegg prøver vi å opptre på andre arenaer, som kirker, eldresenter osv. Formålet med disse konsertene, er at de yngste og mest uerfarne elevene skal ha en arena til å få sceneerfaring, og trene på å opptre for publikum under trygge omgivelser. Det vil også delta eldre elever med mer erfaring som støtte.

Konsertene er uformelle, med minimalt av lydoppsett, og først og fremst beregnet på familie og venner.

Vi har som mål at alle elever skal få opptre på minst en konsert i løpet av et skoleår.