Vår- og høstkonserter

Spread the love

Hvert år pleier Kulturskolen å arrangere en høst/jule- og vårkonsert, vanligvis i november/desember og mai/juni. Konsertene er på grunnskolene i kommunen. I tillegg prøver vi å opptre på andre arenaer, som kirker, eldresenter osv. Formålet med disse konsertene, er at de yngste og mest uerfarne elevene skal ha en arena til å få sceneerfaring, og trene på å opptre for publikum under trygge omgivelser. Det deltar også eldre elever med mer erfaring som støtte, og lærerne kan gjerne spille sammen med eleven om vedkommende ønsker det.

Konsertene er uformelle, med minimalt av lydoppsett, og først og fremst beregnet på familie og venner.
På de skolene der det finnes kulturelle arrangementer fra før, vil kulturskolen være aktive for å få bidra på disse.

Vi har som mål at alle elever skal få opptre på minst en konsert i løpet av et skoleår.