Reglement

Spread the love
Noen generelle regler for elever i kulturskolen:
 • Elever må møte presis og godt forberedt til timene.
 • Beskjed om fravær bør om mulig gis på forhånd.
 • Utmelding midt i skoleåret kan kun skje ved skriftlig henvendelse til Kulturskolen innen 1. desember.
 • Hvis eleven slutter midt i et semester refunderes ikke kontingenten.
 • Kulturskolen forbeholder seg retten til avvik av til sammen to undervisningstimer hvert semester uten fratrekk i kontingentbetalingen.
 • Som en del av undervisninga, legges det opp til et frivillig helgeseminar med ulike kurs og bespisning.
 • Elever forplikter seg til å delta på konserter der hvor det vil være formålstjenlig i en pedagogisk utvikling.
 • Hver husstand kan bli bedt om å hjelpe til med å gjennomføre ulike arrangementer Kulturskolen arrangerer.


Hvem kan søke?

 • Aldersgrensen nedad for instrumental-/sangelever er 7 år.
 • Voksne kan også søke. Det er ingen aldersgrense oppover.
 • Ved opptak prioriteres imidlertid barn.

Undervisningsform

 • Denne foregår som gruppe- eller enkeltundervisning
 • Minimum undervisningstid er 20 minutter