Helgeseminar

Hvert år har Kulturskolen som mål å arrangere et dagsseminar for alle Kulturskolens medlemmer. Seminaret er delt opp slik at de yngste og de eldste blir fordelt på ulike dager. Undervisningsopplegget varierer fra år til år, men noe av hensikten er at elevene skal få øve seg på samspill med andre. Det er både gruppeundervisning og fellesaktiviteter.

Seminaret er tenkt som en forberedelse til ulike konserter som kulturskolen arrangerer.

Vi tilbyr normalt lunch og varm middag disse dagene, og det er derfor en egenandel til å dekke dette og eksterne instruktører. Helgeseminaret er et obligatorisk alternativ til undervisning deler av juni måned, og kulturskolen avslutter derfor normalt undervisninga litt før grunnskolen.