Om oss

Spread the love

Balsfjord kulturskole er en kommunal kulturskole, og vi har lokaler i samme bygg som Storsteinnes skole. Bygget var nytt i 2010, og både kontorer, øvingsrom og utstyr holder god standard. Selve undervisningen er desentralisert og per i dag har vi undervisningstilbud på alle kommunens skoler.

Les mer om kulturskolens rolle i kommunen vår. https://balsfjordkulturskole.no/hva-er-balsfjord-kulturskole/

Skoleåret 23/24 er vi 8 lærere.

Frøydis Dalheim er sangpedagog, og er utdannet ved musikkonservatoriet i Tromsø. Hun har jobbet i kulturskolen siden 1991, og dirigerer kor i tillegg til sangundervisning.
Tlf: 934 99 081    E-post: frdalheim(a)hotmail.com

Olav Asle Røer har jobbet hos oss som trommelærer siden 2016. Han behersker flere instrumenter, og underviser også i rockeverksted.
Tlf: 920 59 934    E-post: olavasle(a)gmail.com

Roy-Arne Myhre er fagleder for kulturskolen og gitarlærer, men har mange år bak seg som både bandmusiker og lærer i grunnskolen. I tillegg til gitar, vil han undervise i bass og trommer.
Tlf: 906 43 905    E-post: roy.myhre(a)balsfjordskolen.no

Frode Steen er kulturskolens rektor og enhetsleder. Han er også enhetsleder for integrering i Balsfjord kommune. Han er en habil keyboardist og trakterer alle typer instrumenter. Dette året blir det i all hovedsak administrative oppgaver på han. Vil være kommunens Ung Arrangør -kontakt. Tlf: 977 26 396    E-post: frode.steen(a)balsfjordskolen.no

Are Pedersen har lang erfaring som bandmusiker, låtskriver, trubadur og har jobbet som lærer i grunnskolen. Han underviser både gitar og bass.
Tlf 416 26 797     E-post: are.pedersen (a)balsfjordskolen.no 

 

Olga Rezenkova – kulturskolens pianolærer. 4årig musikkutdanning fra Ukraina, og har jobbet i mange år som profesjonell musiker. Tlf 405 63 875.  E-post: baloldrez@balsfjordskolen.no 

Marianna Semeniuta – kunstlærer

Eskil Nilsen Solberg – Instrumentlærer og Bry Dæ  kontakt. balesksol@balsfjordskolen.no

Peggy Ellingsen – Sangpedagog – balpegell@storsteinnesskole.net