Arrangement

Vårens Vakreste MusikkEventyr 2021

Dato kommer, trolig i begynnelsen av mai

Påmelding skjer på mail til din kulturskolelærer eller roy.hansen@balsfjord.kommune.no
Følgende opplysninger må oppgis:

  • Navn på artist/band/deltakere og instrumentering.
  • Navn på sang.
  • Navn på komponist, antatt varighet.

Påmeldingsfrist er 15.04.2021

Alle kan få opptre og det er det ingen aldersgrense!

Kulturskolen har ansvar for lyd og lys.

Velkommen!

UKM

Dato kommer, blir i februar/mars

Alt om påmelding: UKM.no

Velkommen!

Vår- og høstkonsert

Hvert år har kuturskolen to litt mer uformelle konserter. Her er det meningen at flere av elevene i kulturskolen skal få sjansen til å vise seg fram for familie og venner.

Bry Dæ

I mars blir det skoleforestillinger for elever fra 7-10 klasse i Balsfjord kommune og en åpen forestilling.

Bry Dæ er et tverrfaglig ungdomsprosjekt som ble startet i 2007 av kulturskolen, ungdomsklubben BULA-huset, enhet for psykisk helse, rus og rehabilitering, Kirken, MOT og noen andre frittstående prosjekter. Sammen med lokale ressurser og frivillige organisasjoner, lager kommunens kreative ungdom ei årlig forestilling med dans, drama, film/foto, sang og musikk. Ungdommen viser et utrolig høyt nivå, både på framføring og når det gjelder å produsere eget materiale. Ungdommen og prosjektet Bry Dæ er blitt lagt merke til langt utenfor kommunens grenser, bl.a bruker Fylkesmannen Bry Dæ som et referanseprosjekt.

Den Kulturelle Skolesekken

Administreres av kulturskolen