Arrangement

Spread the love

Vårens Vakreste MusikkEventyr 2022

Dato kommer, forestilling blir trolig i begynnelsen av mai

Påmelding skjer på mail til din kulturskolelærer eller roy.hansen@balsfjord.kommune.no
Følgende opplysninger må oppgis:

  • Navn på artist/band/deltakere og instrumentering.
  • Navn på sang.
  • Navn på komponist, antatt varighet.

Påmeldingsfrist er 15.04.2022

Alle kan få opptre og det er det ingen aldersgrense!

Kulturskolen har ansvar for lyd og lys.

Velkommen!

UKM

Dato kommer, blir i februar/mars

Alt om påmelding: UKM.no

Velkommen!

Vår- og høstkonsert

Kulturskolen har tidligere hatt uformelle konserter i amfiet på Storsteinnes skole, både på høsten og litt utpå våren. Vi prøver nå å få disse konsertene inn i skoletiden, og fremføringen blir fortrinnsvis på elevens egen skole. Dette er en fin anledning for elevene å få vist frem hva de har jobbet med til venner og klassekamerater, og er god trening i å opptre for publikum.

Bry Dæ

Bry Dæ har vært svært begrenset de siste to årene på grunn av situasjonen med Covid-19. Vi satser på å få til forestilling i år, og håper på oppstart av øvinger i desember. Forestillinga bruker å være i mars hvert år.

Bry Dæ er et tverrfaglig ungdomsprosjekt som ble startet i 2007 av kulturskolen, ungdomsklubben BULA-huset, enhet for psykisk helse, rus og rehabilitering, Kirken, MOT og noen andre frittstående prosjekter. Sammen med lokale ressurser og frivillige organisasjoner, lager kommunens kreative ungdom ei årlig forestilling med dans, drama, film/foto, sang og musikk. Ungdommen viser et utrolig høyt nivå, både på framføring og når det gjelder å produsere eget materiale. Ungdommen og prosjektet Bry Dæ er blitt lagt merke til langt utenfor kommunens grenser.

Den Kulturelle Skolesekken

Både Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken administreres av kulturskolen, og har som mål å få kultur av høy kvalitet ut til henholdsvis skoler og eldresenter.