Saksofon

Spread the love

Kulturskolen gir pr i dag ikke tilbud i saksofon.

Saksofonen er et treblåseinstrument, som er i slekt med klarinetten og fløyta. Det er mye brukt innen så vel klassisk musikk som moderne rytmisk musikk som jazz og rock. Mange av de fineste instrumentsoloene i musikkhistorien er spilt på saksofon.

Opplæringa omfatter et bredt spekter knyttet til instrumentet, og vi jobber innen flere sjangre. I starten vil det være mest fokus på tekniske ferdigheter på instrumentet, og vi bruker mye hermeleker og gehørtrening. Etter hvert lærer eleven også å spille selvstendig etter noter. Undervisninga kan foregå i grupper eller individuelt.

Grunnleggende ferdigheter på saksofon gir mulighet til opptak i musikkorps, som er en sosial måte å finspisse ferdigheter på instrumentet og notelesing.

Kulturskolen har et begrenset antall instrumenter til utlån, og eleven får også noter og forbruksmateriell som en del av opplæringsplanen.

ViV