Endringer i timeplan

Spread the love

Vi opplever for tiden stor pågang av nye elever i kulturskolen. Det er selvfølgelig veldig hyggelig, men medfører også noen utfordringer med logistikk. Våre lærere skal dekke opp for å gi et best mulig desentralisert tilbud på alle grunnskolene i kommunen. For å få plass til alle elever, har vi vært nødt til å justere timeplanene. Noen elever har derfor fått endret øvetider flere ganger. Alle timer avklares med kontaktlærer, og vi gjør vårt beste for at skolen skal være oppdatert på øvetider. Vi beklager ulemper omrokeringene har medført, og satser på ting stabiliserer seg nå når vi er i gang. Vi minner også om et elevens øvetider og mye annen informasjon ligger inne på SpeedAdmin,