Oppstart av dans

Spread the love

Liker du å danse eller har du lyst å lære?

Vi tilbyr jazzklasser i regi av dansepedagog Hanna Tjelmeland Fause. Jazzdans er en scenisk dansestil som følger  nye trender og er ofte brukt i musikkvideoer og musikaler. Hanna sine timer har fokus på koordinasjon, fleksibilitet, teknikk og kreativitet. Elevene skal lære nødvendige jazzsteg, men også få muligheten til å være kreativ. Hanna er utdannet fra Den Norske Dansehøyskole som jazzpedagog, og jobber også som dansepedagog i Tromsø.

Det varierer hvor lange kurs vi har i dans, og hvilke aldergrupper som får tilbudet.
Høsten 2014 vil vi ha en gruppe på Nordkjosbotn og tre grupper på Storsteinnes.
Gruppen på Nordkjosbotn vil være for aldersgruppen fra 1. klasse til 4. klasse.
Gruppene på Storsteinnes vil være for aldersgruppene 1. klasse til 4. klasse.
5. klasse til 7. klasse, og en for gruppe for ungdomstrinnet.

Kurset vil vare i 10 uker og koste 900 kr pr elev. Den siste kursdagen vil det være en visning for familie og venner. Dansekurset vil starte opp mandag 1. september. Det er mulig å komme på en gratis prøvetime 1. september!

Her er tidspunktene:

14.00 – 15.00 – 1. – 4. Klasse – Nordkjosbotn
16.00 – 17.00 – 1. – 4. Klasse – Storsteinnes
17.00 – 18.00 – 5. – 7. Klasse – Storsteinnes
18.00 – 19.00 – 8. -10. Klasse  – Storsteinnes

Nedenfor ser du en link til påmeldingskjemaet. Det kan du sende inn til mailadressen:
hanna.tjelmeland.fause@gmail.com

Søknaden kan evt. leveres på Kulturskolens kontor.

Innmeldingskjema dans høst 2014