Innmelding til nytt skoleår

Innmelding til nytt skoleår

Spread the love

Ønsker du å fortsette i kulturskolen neste skoleår må du re-registrere deg. Her kan du fornye plassen din, ønske nytt fag og melde deg ut av kulturskolen. Ønsker du et nytt tilbud, legger du det til når du re-registrerer deg. Du vil da bli satt på venteliste på dette ønsket. Står du på venteliste må du også re-registrere eller avslutte plassen på ventelista.
Fristen er 20. mai. De som ikke er re-registrert innen fristen vil miste sin elevplass. Dette gjelder også de som står på venteliste. Informasjon om innlogging er sendt på e-post, men du kan gå direkte inn på SpeedAdmin via lenke her på startsiden. Brukernavn er fødselsdato (seks siffer DDMMÅÅ), det anbefales at foresatte logger inn med sin bruker for å administrere elevtilbud.

NB! Vi har i år hatt venteliste på elevplasser, så det er lurt å fornye innen fristen.