Bry Dæ 2012

Spread the love

Årets forestilling ble satt opp fire ganger, der to var skoleforestillinger og to åpne.

Bry Dæ er et tverrfaglig ungdomsprosjekt som ble startet i 2007 av kulturskolen, ungdomsklubben BULA-huset, enhet for psykisk helse, rus og rehabilitering, Kirken, MOT og noen andre frittstående prosjekter. Sammen med lokale ressurser og frivillige organisasjoner, lager kommunens kreative ungdom ei årlig forestilling med dans, drama, sang og musikk. Ungdommen viser et utrolig høyt nivå, både på framføring og når det gjelder å produsere eget materiale. De har også blitt lagt merke til av utenforstående bl.a bruker Fylkesmannen Bry Dæ som et referanseprosjekt.