Viseklubben Saga

Viseklubben Saga er en frivillig arrangørklubb som startet opp i 2013. Vår visjon er å øke interessen for visemiljøet og skape tverrfaglig samarbeid mellom visemusikk, tekst og kunst i Balsfjord. Vi ønsker å ha konserter med lokale og kjente visemusikere. Saga visefestival vil år foregå 5-7. September 2014 i Aursfjorden. Kontaktperson: Trine Strand, epost: trinestr@online.no Besøk viseklubbens hjemmeside

Klippen kunstklubb

Klippen Kunst Klubb ble stiftet 3.juni 2013. Formålet til klubben er å skape en arena, et fellesskap, som vil være med på å inspirere og motivere kunstnere og kunstner-spirer i kommunen. Allerede i starten ble det vist et mangfold blant de som meldte seg inn. Foto, tekstil, tegning, maleri, keramikk er bare noen av de områdene som er representert. Kontaktperson: Anita Lakseide Mer info her

Galleri Internatet

Galleri Internatet i Aursfjorden eies og drives av kunstnerparet Jack Bjørkhaug og Marit Ananiassen Bjørkhaug. Huset er en arena for kunst og kultur! Billedkunstner Marit Ananiassen har eget atelier og utstillingslokale der. Gjestekunstnere er også velkommen til å stille ut. På Galleri Internatet arrangeres også ulike intimkonserter. Kontaktperson: Marit Ananiassen Bjørkhaug mobil, 41212135 Det vil bli kunstutstilling/kunstkafe på Galleri Internatet, Aursfjord alle søndager i juni, fra og med 8. juni. Kl 12-15. Mer info her

Dans for barn

  Hanna Tjelmland Fause tilbyr dansetimer på Nordkjosbotn og Storsteinnes barne og ungdomskole. Hanna vil kjøre dansekurs hver mandag i 8 uker, hvor prisen er 800,-. Ønsker dere å være med send mail til Hanna.tjelmeland.fause@gmail.com

Storsteinnes Seniordans

Hva er det som gjør seniordans så attraktiv? Det er selve dansen med alle dens variasjoner! Men også det sosiale livet den fører med seg. Her kan du gå uten partner, danserne markeres som rød eller blå. Du får utfordret din konsentrasjonsevne, du får bedret din fysikk og din mentale tilstand. Bedre forebyggende helsearbeid finnes neppe! Kontaktperson: Anne Lise Frydenlund, tlf: 95308730

Knøttesang

Knøttesang er en samling med sang, musikk og bevegelse for barn i alderen 0-6 år i følge med voksen. Vi samles kl. 17.30-18.15  i lillesalen i Baptistkirka på Storsteinnes annenhver tirsdag (partallsuker). Kontaktperson: Margareth Åseng, tlf: 951 55 505

Balsfjord bygdekor

Balsfjord Bygdekor hadde 40 års jubileum i 2013, og har vært aktiv på sangfronten i alle disse årene. Koret har jobbet med mange forskjellige prosjekter i alle slags sjangre, men høydepunktet hvert år er Julekonsertene i desember! Har du lyst å synge i kor, og ønsker mere informasjon – ta kontakt!! Dirigent: Frøydis Dalheim, tlf.: 93499081