Bass

Bass er sammen med trommer det viktigste instrumentet i grunnkompet til nesten all rytmisk musikk. Undervisninga har som mål å lære deg å bli kjent med bassen, og hvordan den kan brukes sammen med andre musikkinstrumenter. Du vil få veiledning i spilleteknikker og musikkforståelse, slik at du selvstendig skal kunne bruke instrumentet både alene og sammen med andre. Undervisninga tar for seg grunnfigurer, skalaer, lek og improvisasjon, men du får også muligheten til å lære å spille etter noter. Musikken i opplæringa har utgangspunkt i pop, rock, blues, jazz og vise. For å oppnå en hurtig utvikling av tekniske ferdigheter, […]