Priser 19/20

Barn/ungdom født 2001 eller senere: kr 1 150,- for høsten; kr 1 380,- for våren
40% moderasjon for søsken
Voksne: kr 1 450,- for høsten; kr 1 750,- for våren
Barnekor, dans og Band: kr 900,- for høsten; kr 1 100,- for våren