Priser 18/19

Barn/ungdom født 2000 eller senere: kr 1 120,- for høsten; kr 1 340,- for våren
40% moderasjon for søsken
Voksne: kr 1 400,- for høsten; kr 1 700,- for våren
Barnekor og Band:

Dans

kr 900,- for høsten; kr 1 100,- for våren

kr 400,- pr kurs