Covid-19

Kulturskolen følger helsemyndighetenes anbefalinger og smittevernveileder for kulturskolene. De fleste forhåndsregler er allerede godt innarbeidet i grunnskolen, så i korte trekk er det disse særtiltakene som gjelder i kulturskolen: Elevene hentes i klasserom, og lærer åpner dører. Håndvask før og etter kulturskoletime. Samspill begrenses til elever i samme kohort. Instrumenter desinfiseres mellom hvert elevbytte. Ta gjerne kontakt om det er noe du er usikker eller utrygg på.

Endringer i timeplan

Vi opplever for tiden stor pågang av nye elever i kulturskolen. Det er selvfølgelig veldig hyggelig, men medfører også noen utfordringer med logistikk. Våre lærere skal dekke opp for å gi et best mulig desentralisert tilbud på alle grunnskolene i kommunen. For å få plass til alle elever, har vi vært nødt til å justere timeplanene. Noen elever har derfor fått endret øvetider flere ganger. Alle timer avklares med kontaktlærer, og vi gjør vårt beste for at skolen skal være oppdatert på øvetider. Vi beklager ulemper omrokeringene har medført, og satser på ting stabiliserer seg nå når vi er i […]